Czym jest Chat GPT? Jak działa chat GPT OpenAI, jak z niego korzystać, szanse i zagrożenia.

Chat GPT, czyli Generative Pre-trained Transformer, to zaawansowany model języka oparty na sztucznej inteligencji, który potrafi generować teksty w sposób naturalny i spójny. Wykorzystując ogromną ilość danych uczących, Chat GPT jest w stanie tworzyć odpowiedzi na pytania, prowadzić konwersacje oraz generować treści na różne tematy. W niniejszym artykule omówimy, jak z niego korzystać oraz jakie są jego zastosowania.

W celu korzystania z Chat GPT, należy skorzystać z odpowiedniego interfejsu API, takiego jak OpenAI. Dzięki temu, użytkownik może wysyłać zapytania do modelu, które zostaną przetworzone i zwrócone w postaci odpowiedzi. Przykładowo, można zadać pytanie o przepis na ciasto, a Chat GPT wygeneruje odpowiedź zawierającą listę składników oraz instrukcje przygotowania.

Chat GPT może być wykorzystywany w różnych dziedzinach, takich jak:

 • Obsługa klienta – automatyczne odpowiadanie na pytania klientów, co pozwala na szybsze rozwiązanie problemów i oszczędność czasu.
 • Tworzenie treści – generowanie artykułów, opisów produktów czy postów na blogach, co ułatwia twórczość i pozwala na osiągnięcie lepszych wyników SEO.
 • Edukacja – pomoc w nauce języków obcych, generowanie pytań i odpowiedzi do quizów czy tworzenie materiałów dydaktycznych.
 • Automatyzacja komunikacji – tworzenie chatbotów, które potrafią prowadzić rozmowy z użytkownikami w sposób naturalny i spójny.

Warto jednak pamiętać, że Chat GPT nie jest doskonały i może generować treści niezgodne z oczekiwaniami użytkownika. Dlatego ważne jest monitorowanie i ewentualne poprawianie wygenerowanych tekstów, aby zapewnić ich jakość i spójność z zamierzonym przekazem.

Podsumowując, Chat GPT to potężne narzędzie, które może znacznie ułatwić pracę w wielu dziedzinach. Dzięki swoim zaawansowanym możliwościom generowania tekstów, pozwala na automatyzację wielu procesów oraz oszczędność czasu i zasobów. Jednakże, należy pamiętać o jego ograniczeniach i kontrolować generowane treści, aby osiągnąć optymalne rezultaty.

Wprowadzenie do Chat GPT AI

W tej części artykułu omówimy czym jest Chat GPT, przedstawimy krótkie wprowadzenie do tematu oraz omówimy różne wersje tego modelu, takie jak GPT-3 i GPT-4.

Definicja pojęcia Chat GPT

Chat GPT (Generative Pre-trained Transformer) to model języka oparty na sztucznej inteligencji, który potrafi generować teksty w sposób naturalny i spójny. Wykorzystując ogromną ilość danych uczących, Chat GPT jest w stanie tworzyć odpowiedzi na pytania, prowadzić konwersacje oraz generować treści na różne tematy.

Kto stworzył Chat GPT

Chat GPT został stworzony przez OpenAI, organizację zajmującą się badaniami nad sztuczną inteligencją. OpenAI zostało założone przez Elona Muska, Sama Altmana oraz innych ekspertów z dziedziny sztucznej inteligencji. Celem organizacji jest rozwijanie i promowanie sztucznej inteligencji, która będzie służyć dobrobytowi wszystkich ludzi.

Czym różni się GPT-4 od GPT-3

Wersje Chat GPT, takie jak GPT-3 i GPT-4, różnią się między sobą przede wszystkim liczbą parametrów oraz zdolnościami generowania tekstów. Porównując te dwie wersje, można zauważyć następujące różnice:

 • Liczba parametrów: GPT-3 posiada około 175 miliardów parametrów, podczas gdy GPT-4 ma ich znacznie więcej, co przekłada się na lepsze zdolności generowania tekstów.
 • Zdolności generowania tekstów: GPT-4 jest w stanie generować teksty o wyższej jakości, bardziej spójne i naturalne niż GPT-3. Dzięki większej liczbie parametrów, GPT-4 lepiej radzi sobie z zadaniami, takimi jak odpowiadanie na pytania czy prowadzenie konwersacji.
 • Wydajność: GPT-4 jest bardziej wydajny niż GPT-3, co oznacza, że może generować teksty szybciej i z mniejszym obciążeniem dla systemu.

Podsumowując, Chat GPT to zaawansowany model języka oparty na sztucznej inteligencji, który potrafi generować teksty w sposób naturalny i spójny. Wersje GPT-3 i GPT-4 różnią się między sobą liczbą parametrów oraz zdolnościami generowania tekstów, co przekłada się na różne zastosowania i możliwości tych modeli.

chat gpt Open AI

Jak działa Chat GPT – sztuczna inteligencja od OpenAI?

W tej części artykułu przyjrzymy się, jak działa Chat GPT oraz jak sztuczna inteligencja generuje odpowiedzi w oparciu o zaawansowany model językowy. Omówimy również proces uczenia się Chat GPT na podstawie danych.

Zaawansowany model językowy

Chat GPT opiera się na zaawansowanym modelu językowym, który pozwala sztucznej inteligencji generować odpowiedzi na pytania, prowadzić konwersacje oraz tworzyć treści na różne tematy. Model ten korzysta z ogromnej ilości danych uczących, które pozwalają mu na zrozumienie kontekstu oraz generowanie odpowiedzi w sposób naturalny i spójny.

Jak GPT wygeneruje odpowiedź?

Proces generowania odpowiedzi przez Chat GPT rozpoczyna się od analizy wprowadzonego tekstu oraz kontekstu, w którym się on znajduje. Następnie, model przeszukuje swoją bazę danych uczących, aby znaleźć najbardziej odpowiednie informacje oraz wygenerować odpowiedź. W trakcie tego procesu, GPT ocenia różne możliwości odpowiedzi, biorąc pod uwagę ich prawdopodobieństwo oraz spójność z kontekstem. Ostatecznie, model wybiera najbardziej odpowiednią odpowiedź i generuje ją w formie tekstu.

Chat GPT uczy się

Chat GPT uczy się na podstawie danych, które są mu dostarczane w trakcie procesu uczenia. Sztuczna inteligencja analizuje ogromną ilość tekstów, aby zrozumieć strukturę języka, kontekst oraz relacje między różnymi słowami i frazami. W trakcie tego procesu, model uczy się również rozpoznawania wzorców oraz generowania odpowiedzi, które są spójne z kontekstem.

Proces uczenia się Chat GPT polega na optymalizacji parametrów modelu, tak aby minimalizować błąd między generowanymi odpowiedziami a rzeczywistymi danymi uczącymi. W miarę jak model uczy się na coraz większej ilości danych, jego zdolności generowania tekstów oraz prowadzenia konwersacji stają się coraz bardziej zaawansowane.

Podsumowując, Chat GPT to zaawansowany model języka oparty na sztucznej inteligencji, który potrafi generować teksty w sposób naturalny i spójny. Działa on na podstawie zaawansowanego modelu językowego oraz uczy się na podstawie danych, co pozwala mu na zrozumienie kontekstu oraz generowanie odpowiedzi na różne pytania i tematy.

Jak korzystać z Chat GPT?

W tej części artykułu omówimy, jak korzystać z Chat GPT, jak włączyć i skonfigurować aplikację oraz jak zarejestrować się i zalogować do systemu. Przedstawimy również praktyczne zastosowania Chat GPT w różnych sytuacjach.

Jak włączyć Chat GPT

Aby włączyć Chat GPT, upewnij się, że spełniasz wymagania systemowe, takie jak odpowiednia przeglądarka internetowa oraz stabilne połączenie z internetem. Następnie, odwiedź stronę główną Chat GPT i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uruchomić aplikację.

Jak korzystać: instrukcja logowania i weryfikacji

W celu korzystania z Chat GPT, musisz się zarejestrować i zalogować do systemu. Aby to zrobić, odwiedź stronę rejestracji i wypełnij formularz, podając swoje dane, takie jak adres e-mail, hasło oraz inne wymagane informacje. Po zarejestrowaniu się, otrzymasz e-mail z linkiem weryfikacyjnym. Kliknij w link, aby zweryfikować swoje konto i zalogować się do Chat GPT.

Jak skorzystać z Chat GPT

Chat GPT może być wykorzystywany w różnych sytuacjach, takich jak:

 • Generowanie treści: Chat GPT może pomóc w tworzeniu artykułów, postów na blogach czy opisów produktów, dostarczając spójne i logiczne teksty.
 • Wsparcie w nauce: Możesz zadawać pytania dotyczące różnych tematów, aby uzyskać informacje, które pomogą Ci w nauce czy pracy.
 • Redagowanie i korekta: Chat GPT może pomóc w poprawianiu błędów gramatycznych, stylistycznych oraz ortograficznych w tekście.
 • Tworzenie scenariuszy: Chat GPT może generować dialogi oraz opisy sytuacji, które można wykorzystać w tworzeniu scenariuszy filmowych, teatralnych czy gier komputerowych.

W celu skorzystania z Chat GPT, wprowadź tekst, na który chciałbyś uzyskać odpowiedź lub wygenerować treść. Następnie, model analizuje wprowadzony tekst oraz kontekst, w którym się on znajduje, i generuje odpowiedź lub treść zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

Podsumowując, korzystanie z Chat GPT jest proste i intuicyjne. Wystarczy spełnić wymagania systemowe, zarejestrować się, zalogować oraz wprowadzić tekst, aby skorzystać z zaawansowanego modelu językowego i czerpać korzyści z różnorodnych zastosowań Chat GPT.

Zastosowanie i możliwości narzędzia Chat GPT

Do czego można wykorzystywać Chat GPT

Chat GPT to zaawansowany model językowy, który można wykorzystać w różnych dziedzinach. Przykłady zastosowań Chat GPT obejmują:

 • Obsługa klienta: Chat GPT może służyć jako wsparcie dla działu obsługi klienta, odpowiadając na pytania i rozwiązując problemy klientów.
 • Marketing i reklama: Chat GPT może pomóc w tworzeniu treści marketingowych, takich jak posty na social media, e-maile czy teksty reklamowe.
 • Automatyzacja procesów biznesowych: Chat GPT może wspierać automatyzację różnych procesów, takich jak generowanie raportów czy analiza danych.
 • Twórczość literacka: Chat GPT może wspierać proces twórczy, generując pomysły na fabułę, dialogi czy opisy postaci.

Czy Chatbot może zastąpić specjalistę od treści

Chociaż Chat GPT jest potężnym narzędziem, zdolnym do generowania spójnych i logicznych tekstów, nie zastąpi w pełni specjalistów od treści. Eksperci od treści posiadają wiedzę branżową, doświadczenie oraz umiejętność dostosowania tonu i stylu do konkretnej grupy docelowej. Chat GPT może jednak wspierać specjalistów od treści, pomagając w generowaniu pomysłów, redagowaniu tekstów czy tworzeniu wstępnych wersji artykułów.

Sposoby na wykorzystanie Chat GPT

Oto kilka pomysłów na wykorzystanie Chat GPT w praktyce:

 1. Współtworzenie treści z innymi użytkownikami: Chat GPT może współpracować z innymi użytkownikami, generując pomysły i treści na podstawie ich wprowadzonych tekstów.
 2. Generowanie pomysłów na artykuły: Chat GPT może pomóc w generowaniu tematów artykułów, dostarczając inspiracji i pomysłów na nowe treści.
 3. Automatyczne generowanie FAQ: Chat GPT może analizować pytania użytkowników i generować odpowiedzi, tworząc bazy wiedzy i sekcje FAQ na stronach internetowych.
 4. Wspomaganie procesu rekrutacji: Chat GPT może analizować CV i listy motywacyjne kandydatów, pomagając w preselekcji i ocenie kwalifikacji.

Podsumowując, Chat GPT to wszechstronne narzędzie, które można wykorzystać w różnych dziedzinach i sytuacjach. Chociaż nie zastąpi w pełni specjalistów od treści, może być cennym wsparciem w procesie twórczym, automatyzacji procesów czy obsłudze klienta. Chat GPT może również znaleźć dobry pomysł na biznes. Należy w tym celu podać informacje o sobie, swoim doświadczeniu, zainteresowaniach oraz kapitałowi do zainwestować. Następnie zapytać jakie pomysły na biznes będą dla Ciebie odpowiednie.

Zalety i wady Chat GPT

Czy Chat GPT jest zawsze dokładny

Chat GPT to zaawansowany model językowy, który potrafi generować spójne i logiczne teksty. Jednak, jak każde narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, nie jest pozbawione ograniczeń. Dokładność Chat GPT zależy od jakości danych wejściowych oraz kontekstu, w którym jest używany. W niektórych przypadkach może generować odpowiedzi, które są nieprecyzyjne lub nieodpowiednie. Dlatego ważne jest, aby zawsze sprawdzać i weryfikować generowane treści przed ich publikacją lub wykorzystaniem.

Czy Chat GPT rozumie wiele języków

Chat GPT został opracowany z myślą o wielojęzyczności, co oznacza, że potrafi rozumieć i generować teksty w różnych językach, w tym również w języku polskim. Jednak jakość generowanych treści może różnić się w zależności od języka. W przypadku języków mniej popularnych lub rzadziej używanych, Chat GPT może generować mniej precyzyjne i spójne teksty. Warto jednak zaznaczyć, że jakość generowanych treści w języku polskim jest na wysokim poziomie, co czyni Chat GPT użytecznym narzędziem dla polskojęzycznych użytkowników.

Ograniczenia Chat GPT co musisz wiedzieć na tematy wykorzystania sztucznej inteligencji

Warto zwrócić uwagę na kilka ograniczeń Chat GPT:

 • Sensowność treści: Chat GPT może czasami generować teksty, które są gramatycznie poprawne, ale nie mają sensu lub są niezwiązane z tematem. Dlatego ważne jest, aby zawsze sprawdzać i weryfikować generowane treści.
 • Brak wiedzy specjalistycznej: Chat GPT nie zastąpi specjalistów w dziedzinach wymagających głębokiej wiedzy i doświadczenia. Może jednak wspierać ich pracę, dostarczając wstępnych treści czy pomysłów.
 • Wrażliwość na dane wejściowe: Jakość generowanych treści zależy od jakości danych wejściowych. Jeśli dane wejściowe są nieprecyzyjne lub niejasne, Chat GPT może generować nieodpowiednie odpowiedzi.
 • Bezpieczeństwo i prywatność: Użytkownicy powinni być świadomi, że korzystanie z Chat GPT może wiązać się z przetwarzaniem ich danych przez zewnętrzne serwery. Dlatego ważne jest, aby zachować ostrożność przy przesyłaniu wrażliwych informacji.

Podsumowując, Chat GPT to potężne narzędzie, które oferuje wiele zalet, takich jak wielojęzyczność, generowanie spójnych i logicznych tekstów oraz wsparcie w różnych dziedzinach. Jednak, jak każde narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, posiada również swoje ograniczenia i wyzwania. Ważne jest, aby być świadomym tych ograniczeń i odpowiednio weryfikować generowane treści.

Chat GPT a przyszłość

Przyszłość edukacji z Chat GPT

Chat GPT może znacząco wpłynąć na przyszłość edukacji, oferując nowe możliwości i narzędzia dla nauczycieli oraz uczniów. Przykładowo, Chat GPT może wspierać nauczycieli w tworzeniu spersonalizowanych materiałów dydaktycznych, dostosowanych do potrzeb i poziomu zaawansowania uczniów. Ponadto, uczniowie mogą korzystać z Chat GPT jako interaktywnego asystenta, który pomoże im w nauce, odpowiadając na pytania i dostarczając dodatkowych informacji na temat omawianych zagadnień.

Warto jednak pamiętać, że Chat GPT nie zastąpi nauczycieli ani specjalistów w dziedzinach wymagających głębokiej wiedzy i doświadczenia. Niemniej jednak, może stać się cennym narzędziem wspierającym proces edukacyjny, ułatwiającym dostęp do wiedzy i umożliwiającym szybsze rozwiązywanie problemów.

Jaki wpływ ma Chat GPT na przyszłość technologii i społeczeństwa

Wprowadzenie Chat GPT do codziennego życia może przynieść wiele korzyści, zarówno dla technologii, jak i społeczeństwa. W obszarze technologii, Chat GPT może przyczynić się do rozwoju bardziej zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji, które będą w stanie lepiej rozumieć i interpretować ludzką mowę oraz generować bardziej precyzyjne i spójne teksty. W społeczeństwie, Chat GPT może ułatwić komunikację międzykulturową, pomagając w tłumaczeniu tekstów na różne języki oraz wspierając integrację osób nieznających języka lokalnego.

Jednocześnie, rozwój Chat GPT może prowadzić do pojawienia się nowych wyzwań, takich jak zagrożenia dla prywatności czy bezpieczeństwa danych. Dlatego ważne jest, aby monitorować rozwój tej technologii i wprowadzać odpowiednie regulacje, które będą chronić użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami.

Czat GPT w szkole

Czat GPT w szkole

Sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę w edukacji, a Czat GPT, opracowany przez firmę OpenAI, jest jednym z narzędzi, które wpływają na sposób, w jaki uczymy się i nauczamy. Ten tekst przybliży, w jaki sposób Czat GPT może być używany w kontekście edukacji, jak działa w procesie nauczania, oraz jakie są potencjalne korzyści i wyzwania związane z jego wykorzystaniem.

Transformacja procesu nauczania

Czat GPT potrafi generować precyzyjnie spersonalizowaną wiedzę, dostosowaną do indywidualnych potrzeb uczniów. Nauczyciele stają przed nowymi możliwościami w zakresie świadczenia wsparcia edukacyjnego, dzięki temu narzędziu.

Wpływ na edukację

Czat GPT wpływa na edukację m.in. poprzez umożliwienie generowania zadań matematycznych, sprawdzanie prac domowych oraz udzielanie odpowiedzi na często zadawane pytania. Dzięki niemu nauka staje się bardziej dostępna i atrakcyjna.

Zagrożenia i wyzwania wykorzystania czatu GPT w szkole

Jednakże, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w edukacji rodzi się także wiele zagrożeń. Istnieje potrzeba świadomego korzystania z tego narzędzia oraz oceny jego pracy, aby zapewnić jakość edukacji.

W kolejnych sekcjach tego tekstu przyjrzymy się bliżej, jak Czat GPT wpływa na edukację, jakie są sposoby wsparcia nauczycieli, a także jakie są perspektywy i wyzwania związane z przyszłością i wykorzystaniem sztucznej inteligencji w szkole.

Zastosowanie chat OpenAI w branży IT, programistycznej i marketingowej

Sztuczna inteligencja odgrywa kluczową rolę w różnych dziedzinach, a narzędzia takie jak chat OpenAI mają coraz szersze zastosowanie. W poniższym tekście przyjrzymy się, jakie korzyści przynoszą chaty OpenAI w branży IT, programistycznej oraz marketingowej.

Wsparcie techniczne i rozwiązywanie problemów

Branża IT

Chat OpenAI może być wykorzystywany w celu zapewnienia wsparcia technicznego klientom. Dzięki zaawansowanemu przetwarzaniu języka naturalnego, potrafi szybko odpowiadać na pytania dotyczące błędów, konfiguracji i innych problemów związanych z oprogramowaniem. To narzędzie znacząco przyspiesza proces rozwiązywania problemów.

Branża programistyczna

Programiści mogą korzystać z chatów OpenAI do generowania kodu. Narzędzie to jest w stanie analizować zadane pytania i generować fragmenty kodu źródłowego, co może znacząco usprawnić proces programowania.

Marketing i content marketing

Branża marketingowa

Chaty OpenAI wpływają także na dziedzinę marketingu. Dzięki możliwości generowania treści tekstowej, narzędzie to może być wykorzystywane do tworzenia materiałów marketingowych, takich jak artykuły blogowe, opisy produktów czy treści na stronach internetowych. To narzędzie pozbawione wad i skutecznie wspomaga działania marketingowe. Umożliwia generowanie treści wykorzystywanych w e-commerce.

Świadome korzystanie

Warto jednak podkreślić, że pomimo wielu zalet, korzystanie z chatów OpenAI wymaga świadomego podejścia. Konieczne jest ocenianie prac wygenerowanych przez narzędzie oraz mądrze i sprawiedliwe wykorzystywanie go w praktyce.

Podsumowując, chaty OpenAI mają ogromny potencjał w branży IT, programistycznej oraz marketingowej. Oferują wsparcie techniczne, ułatwiają proces programowania i wspierają działania marketingowe, jednak ich skuteczność wymaga odpowiedniego podejścia i oceny. W kolejnych sekcjach tego tekstu zagłębimy się bardziej w konkretne przypadki zastosowania tego narzędzia w tych branżach.

Szansa czy zagrożenie dla człowieka

Chat GPT może być zarówno szansą, jak i zagrożeniem dla człowieka, w zależności od tego, jak zostanie wykorzystane. Z jednej strony, Chat GPT oferuje wiele korzyści, takich jak ułatwienie dostępu do wiedzy, wsparcie w edukacji, czy usprawnienie komunikacji międzykulturowej. Z drugiej strony, istnieją potencjalne zagrożenia związane z wykorzystaniem Chat GPT, takie jak:

 • Manipulacja informacjami: Chat GPT może być wykorzystywane do generowania fałszywych informacji lub dezinformacji, co może prowadzić do negatywnych konsekwencji społecznych i politycznych.
 • Utrata miejsc pracy: Wprowadzenie Chat GPT do różnych sektorów gospodarki może prowadzić do automatyzacji niektórych zawodów, co z kolei może skutkować utratą miejsc pracy dla ludzi.
 • Bezpieczeństwo i prywatność danych: Korzystanie z Chat GPT może wiązać się z przetwarzaniem danych przez zewnętrzne serwery, co może stwarzać zagrożenia dla prywatności i bezpieczeństwa informacji.

Podsumowując, Chat GPT może przynieść wiele korzyści dla technologii i społeczeństwa, ale jednocześnie niesie ze sobą potencjalne zagrożenia. Kluczem do wykorzystania tej technologii w sposób odpowiedzialny i bezpieczny jest świadomość tych zagrożeń oraz wprowadzenie odpowiednich regulacji i zabezpieczeń.

Jak włączyć po polsku chat gpt-4 od open AI?

Należy się zalogować korzystając np. z konta Google następnie przejść na stronę chat.openai.com i pisać po polsku. Chat gpt potrafi wykryć pytania zadawane w dowolnym języku. Włączenie chatgpt po polsku nie wymaga włączania ustawień. Natomiast należy korzystać z samodzielnego myślenia, działać mądrze oraz sprawdzić podane przez niego informacje. 

Ponieważ chat został uruchomiony w listopadzie 2022, a posiada dane zebrane do roku 2021, chat gpt będzie miał tzw. halucynacje, czyli będzie popełniać błędy dotyczące specjalistycznej wiedzy opublikowanej po roku 2021.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy różne aspekty związane z ChatGPT, takie jak jego wpływ na przyszłość edukacji, technologii, społeczeństwa oraz potencjalne szanse i zagrożenia. Przedstawiliśmy, jak czat gpt może wspierać nauczycieli w tworzeniu spersonalizowanych materiałów dydaktycznych oraz uczniów w nauce. Omówiliśmy również korzyści płynące z wprowadzenia Chat GPT do codziennego życia, takie jak ułatwienie komunikacji międzykulturowej czy przyczynienie się do rozwoju bardziej zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji.

Wskazaliśmy również na potencjalne zagrożenia związane z wykorzystaniem Chat GPT, takie jak manipulacja informacjami, utrata miejsc pracy czy zagrożenia dla prywatności i bezpieczeństwa danych. Podkreśliliśmy, że kluczem do odpowiedzialnego i bezpiecznego wykorzystania tej technologii jest świadomość tych zagrożeń oraz wprowadzenie odpowiednich regulacji i zabezpieczeń.

W podsumowaniu, Chat GPT stanowi interesujące narzędzie z potencjałem do przyniesienia wielu korzyści dla technologii i społeczeństwa, ale jednocześnie niesie ze sobą pewne wyzwania. Odpowiednie podejście do tej technologii oraz dbałość o bezpieczeństwo i prywatność użytkowników pozwoli na wykorzystanie jej potencjału w sposób korzystny dla wszystkich.

Czy ten wpis Ci się podobał?
[Wszystkich głosów: 3 Średnia: 5]

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *