Franczyza jako model biznesowy w 2024 – Poradnik i katalog franczyz dla przyszłych franczyzobiorców

W roku 2024 franczyza pozostaje jednym z najpopularniejszych modeli biznesowych na rynku. W artykule tym przyjrzymy się głębiej tematowi franczyzy, zwracając uwagę na katalog franczyz, który może pomóc przyszłym franczyzobiorcom w znalezieniu idealnego biznesu. Zapoznamy się także z zaletami i wadami franczyzy, a także omówimy kluczowe zagadnienia dotyczące umowy i współpracy w tym modelu biznesowym.

franczyza

Franczyza co to ?

Franczyza to model biznesowy, w którym przedsiębiorca (franczyzobiorca) prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą lub szyldem określonej sieci lub marki (franczyzodawcy). W tej formie współpracy przedsiębiorca działa na własny rachunek i we własnym imieniu, ale zgodnie z określonymi przez franczyzodawcę standardami, włączając w to przekazanie wiedzy (know-how) oraz koncepcji działania na rynku.

Umowa franczyzy jest kluczowym dokumentem regulującym prawa i obowiązki obu stron tej współpracy. Warto podkreślić, że istnieją różne rodzaje franczyzy, które różnią się m.in. stopniem kontroli franczyzodawcy nad działalnością franczyzobiorcy oraz stopniem niezależności franczyzobiorcy w prowadzeniu swojego biznesu. Wybór rodzaju franczyzy zależy od preferencji i strategii przedsiębiorcy.

Na czym polega franczyza?

Franczyza polega na tym, że przedsiębiorca (franczyzobiorca) prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą lub szyldem określonej sieci lub marki (franczyzodawcy). Chociaż działa on na własny rachunek i we własnym imieniu, to jednak działa zgodnie z określonymi standardami, koncepcją oraz z wykorzystaniem przekazywanej przez franczyzodawcę wiedzy (know-how).

Kluczowym elementem tego modelu biznesowego jest umowa franczyzy, która reguluje prawa i obowiązki obu stron. Istnieje także wiele różnych rodzajów franczyzy, które różnią się stopniem kontroli franczyzodawcy nad działalnością franczyzobiorcy oraz stopniem niezależności franczyzobiorcy. Wybór odpowiedniego rodzaju franczyzy zależy od indywidualnych preferencji i strategii przedsiębiorcy.

Jak działa franczyza?

W ramach franczyzy przedsiębiorca, zwany franczyzobiorcą, uzyskuje prawo do korzystania z nazwy, marki oraz sprawdzonych koncepcji działania określonej sieci lub firmy, zwanej franczyzodawcą. Jest to rodzaj partnerstwa, w którym franczyzobiorca działa na własny rachunek i we własnym imieniu, lecz jednocześnie pod ścisłym nadzorem i według wytycznych franczyzodawcy.

Franczyzodawca sprzedaje (przekazuje) franczyzobiorcy swoje know-how, czyli tajniki i sprawdzone metody prowadzenia działalności, aby pomóc mu osiągnąć sukces na rynku. W ramach umowy franczyzy, obie strony określają swoje prawa i obowiązki, ustalają opłaty i udzielają wsparcia w zakresie marketingu, dostaw produktów czy szkoleń.

Dzięki franczyzie franczyzobiorca zyskuje dostęp do uznanej marki, co może zwiększyć zaufanie klientów oraz ułatwić wejście na rynek. To elastyczny model biznesowy, który pozwala przedsiębiorcy czerpać korzyści z sukcesu sprawdzonej marki, jednocześnie pozostając niezależnym przedsiębiorcą.

Rodzaje franczyzy – wybór odpowiedniego modelu biznesowego

Istnieje wiele różnych odmian franchisingu, dlatego warto poznać jak funkcjonują różne rodzaje franczyzy

Oto kilka głównych rodzajów franczyzy:

 1. Franczyza produktowa: W tym modelu franczyzodawca dostarcza franczyzobiorcy produkty lub surowce do produkcji i/lub sprzedaży. Franczyzobiorca działa pod znanym szyldem, ale jest odpowiedzialny za obsługę klientów, sprzedaż i zarządzanie swoim biznesem.
 2. Franczyza usługowa: W przypadku franczyzy usługowej franczyzobiorca świadczy określone usługi na podstawie standardów i procedur ustalonych przez franczyzodawcę. Przykłady to firmy zajmujące się naprawami, serwisem technicznym, sprzątaniem czy obsługą klienta.
 3. Franczyza detaliczna: W tym modelu franczyzobiorca otwiera sklep lub punkt usługowy pod marką franczyzodawcy i oferuje produkty lub usługi bezpośrednio klientom. To jedna z najpopularniejszych form franczyzy, obejmująca sklepy spożywcze, restauracje, kawiarnie i wiele innych.
 4. Franczyza gastronomiczna: Jest to specjalna odmiana franczyzy detalicznej, w której franczyzobiorca prowadzi restaurację lub kawiarnię pod marką franczyzodawcy. Franczyzodawca często dostarcza przepisy kulinarne, szkolenia personelu i wsparcie w obszarze marketingu.
 5. Franczyza hotelarska: W tym przypadku franczyzobiorca otwiera hotel lub obiekt noclegowy pod marką franczyzodawcy. Franczyzodawca może udostępniać standardy obsługi, zarządzania rezerwacjami i inną infrastrukturę hotelową.
 6. Franczyza motoryzacyjna: Franczyza motoryzacyjna obejmuje serwisy samochodowe, stacje paliw, myjnie samochodowe i inne usługi związane z branżą motoryzacyjną. Franczyzodawcy często zapewniają szkolenia techniczne i dostawę części zamiennych.
 7. Franczyza edukacyjna: W tym modelu franczyzobiorca prowadzi placówkę edukacyjną lub szkoleniową pod marką franczyzodawcy. Przykłady to szkoły językowe, przedszkola i centra szkoleniowe.
 8. Franczyza fitness: Obejmuje siłownie, kluby fitness i studia fitness, które funkcjonują pod marką franczyzodawcy. Franczyzodawcy często dostarczają programy treningowe i wsparcie w zarządzaniu klubem.
 9. Franczyza internetowa: To model biznesowy oparty na działalności online, gdzie franczyzobiorcy mogą prowadzić sklepy internetowe, blogi lub inne przedsięwzięcia online pod marką franczyzodawcy.
 10. Franczyza międzynarodowa: W przypadku franczyzy międzynarodowej, franczyzodawca udziela praw do korzystania z marki i modelu biznesowego franczyzobiorcom na skalę międzynarodową, co umożliwia ekspansję na różne rynki.

Istnieją również inne odmiany np. franczyza przemysłowa, transportowa i inne, ale nie są one tak popularne jak usługi, handel czy gastronomia.

Wybór odpowiedniego rodzaju franczyzy zależy od umiejętności, zasobów finansowych, zainteresowań i celów przedsiębiorcy. Kluczem do sukcesu w franczyzie jest dokładne zrozumienie warunków umowy franczyzowej oraz wsparcia i szkoleń oferowanych przez franczyzodawcę.

Franczyza w Polsce – aktualna sytuacja na rynku

Rynek franczyz w Polsce Rynek franczyz w Polsce ostatnio ma się całkiem nieźle, sporo jest nowych firm oferujących swoje koncepty. Wybór jest ogromny, więc każdy może znaleźć coś dla siebie. Jeśli chcesz otworzyć swój własny biznes, warto rozważyć franczyzę. To świetny sposób na rozpoczęcie działalności ze wsparciem już istniejącej marki. Możesz skorzystać z ich doświadczenia i udanego modelu biznesowego. Ponadto, franczyza daje Ci większe szanse na sukces, ponieważ korzystasz ze znanej i sprawdzonej nazwy. Ryzyko również jest mniejsze niż przy otwieraniu własnej firmy od zera. W Polsce jest wiele popularnych franczyzowych marek, takich jak McDonald’s, KFC czy Subway. Ale jest też miejsce dla nowych i innowacyjnych koncepcji. Oczywiście, musisz dobrze przeanalizować rynek, zrozumieć swoją konkurencję i wybrać dobrą franczyzę, która będzie odpowiadać Twoim zainteresowaniom i umiejętnościom. Ale jeśli zrobisz to dobrze, to będziesz miał szansę na osiągnięcie sukcesu w biznesie. 

Kim jest franczyzobiorca?

Franczyzobiorca to przedsiębiorca lub osoba fizyczna, która nabywa prawa do korzystania z określonej marki, know-how i wsparcia od franczyzodawcy w celu prowadzenia własnego biznesu. Franczyzobiorca jest odpowiedzialny za codzienne zarządzanie swoim punktem sprzedaży lub usług, w ramach wytycznych i standardów określonych przez franczyzodawcę. W zamian za te prawa i wsparcie, franczyzobiorca płaci opłaty franczyzowe, które mogą obejmować opłaty licencyjne, reklamowe i inne.

Jedną z kluczowych cech franczyzobiorcy jest zdolność do pracy zgodnie z ustalonymi standardami i procedurami. Musi również posiadać umiejętności zarządzania i przedsiębiorcze podejście do prowadzenia własnego biznesu. Franczyzobiorca korzysta z renomy i uznania marki franczyzodawcy, co może pomóc w budowaniu klienteli i zwiększaniu szans na sukces.

Kim jest franczyzodawca?

Franczyzodawca, z drugiej strony, to firma lub przedsiębiorca, który udziela licencji na korzystanie z własnej marki, know-how i modelu biznesowego innym przedsiębiorcom lub osobom fizycznym (franczyzobiorcom). Franczyzodawca jest właścicielem oryginalnego konceptu biznesowego i udostępnia go innym, aby mogli prowadzić swoje własne jednostki pod jego marką.

Franczyzodawca ma obowiązek dostarczać franczyzobiorcom niezbędne wsparcie, takie jak szkolenia, dostęp do sprawdzonych dostawców, materiały marketingowe i inne narzędzia niezbędne do efektywnego prowadzenia działalności franczyzobiorcy. Jednak w zamian otrzymuje opłaty franczyzowe od franczyzobiorców, które stanowią źródło dochodu. Franczyzodawca musi dbać o utrzymanie spójności i jakości w całej sieci franczyzowej, co ma wpływ na reputację marki.

Zasady współpracy franczyzodawcy z franczyzobiorcą

System franczyzowy związuje umową franczyzodawcę i franczyzobiorcę. Tak, system franczyzowy opiera się na podpisaniu umowy między franczyzodawcą (właścicielem marki, produktu lub usługi) a franczyzobiorcą (osobą lub firmą zainteresowaną rozpoczęciem działalności pod marką franczyzową). Umowa ta reguluje prawa i obowiązki obu stron oraz precyzuje warunki współpracy, takie jak zakres działalności, opłaty franczyzowe, termin umowy, wsparcie ze strony franczyzodawcy itp. 

W relacji franczyzodawca-franczyzobiorca współpraca i zrozumienie są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu zarówno dla jednostek franczyzowych, jak i dla samego franczyzodawcy.

Umowa franczyzy – co powinna zawierać?

Franczyza opiera się na podpisanej przez strony umowie franczyzy, która powinna zawierać:

 1. Strony umowy: Pełne dane identyfikacyjne zarówno franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy, wraz z informacją o reprezentujących ich osobach.
 2. Definicje: Precyzyjne definicje kluczowych terminów używanych w umowie, aby uniknąć nieporozumień.
 3. Przedmiot umowy: Opis, co stanowi przedmiot franczyzy, w tym prawa i obowiązki strony franczyzodawcy oraz franczyzobiorcy.
 4. Prawa franczyzobiorcy: Określenie praw franczyzobiorcy do korzystania z nazwy, znaku towarowego, know-how, marki i innych elementów związanych z franczyzą.
 5. Obowiązki franczyzobiorcy: Opis obowiązków, które franczyzobiorca musi spełniać, włączając w to standardy działalności, zamówienia, marketing, sprzedaż i inne działania.
 6. Opłaty: Informacje na temat wszelkich opłat, jakie franczyzobiorca musi ponosić, w tym opłaty licencyjne, opłaty reklamowe, oraz inne koszty związane z franczyzą.
 7. Wsparcie i szkolenia: Określenie, jakie wsparcie i szkolenia franczyzodawca zobowiązuje się dostarczyć franczyzobiorcy w trakcie trwania umowy.
 8. Okres umowy: Określenie długości umowy franczyzy oraz warunki jej ewentualnego przedłużenia lub rozwiązania.
 9. Prawa własności intelektualnej: Regulacje dotyczące praw własności intelektualnej, takie jak prawa do znaków towarowych, logo, czy innych elementów marki.
 10. Kontrola jakości: Określenie standardów jakości, których franczyzobiorca musi przestrzegać oraz mechanizmy kontroli przestrzegania tych standardów.
 11. Zakres terytorialny: Określenie obszaru, na którym franczyzobiorca ma prawo prowadzenia działalności oraz zakazy konkurencji.
 12. Reklama i marketing: Warunki dotyczące działań marketingowych, w tym udział w kampaniach reklamowych, materiały reklamowe i inne aspekty promocji.
 13. Postanowienia finansowe: Warunki finansowe, takie jak terminy płatności, zasady rozliczeń i inne kwestie finansowe.
 14. Ochrona danych: Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i poufności informacji.
 15. Rozwiązanie umowy: Określenie warunków, w jakich umowa może być rozwiązana przez obie strony, w tym ewentualne kary umowne.
 16. Postanowienia końcowe: Inne klauzule, takie jak postanowienia dotyczące prawa właściwego, rozwiązywania sporów, oraz inne postanowienia niezbędne dla rozwoju relacji franczyzowej.
 17. Załączniki: Wszelkie załączniki i dokumenty, które są integralną częścią umowy, takie jak plany marketingowe, instrukcje obsługi, czy katalogi produktów.
 18. Podpisy: Miejsce na podpisy obu stron oraz daty zawarcia umowy.

Umowa franczyzy powinna być dokładnie przeanalizowana i, w razie potrzeby, skonsultowana z prawnikiem lub doradcą ds. franczyzy, aby upewnić się, że spełnia wszystkie potrzeby i oczekiwania obu stron.

Co to jest pakiet franczyzowy?

Pakiet franczyzowy to kompleksowy zestaw dokumentów, informacji i wsparcia dostarczany przez franczyzodawcę (właściciela marki) franczyzobiorcy (przedsiębiorcy lub osobie fizycznej zainteresowanej otwarciem franczyzowej jednostki biznesowej). Ten pakiet stanowi kluczowy element umowy franczyzowej i zawiera wszystkie niezbędne informacje i zasady, które regulują relację między franczyzodawcą a franczyzobiorcą. Oto kilka kluczowych elementów, które zazwyczaj znajdują się w pakiecie franczyzowym:

 1. Umowa franczyzowa: Jest to główny dokument w pakiecie franczyzowym, który określa prawa i obowiązki zarówno franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy. Umowa ta precyzuje m.in. warunki finansowe, zasady korzystania z marki, zakres wsparcia udzielanego przez franczyzodawcę oraz terminy obowiązywania umowy.
 2. Know-how i procedury operacyjne: Pakiet franczyzowy zawiera szczegółowe informacje na temat sposobu prowadzenia działalności franczyzowej. To może obejmować opisy procesów, procedur obsługi klienta, zarządzania personelem, techniki marketingowe i wiele innych elementów, które pomagają w skutecznym prowadzeniu biznesu pod marką franczyzodawcy.
 3. Wsparcie i szkolenia: Franczyzodawca dostarcza franczyzobiorcy szkolenia i wsparcie w zakresie zarządzania, obsługi klienta, marketingu i innych aspektów prowadzenia biznesu. Informacje na temat dostępnych szkoleń i wsparcia są często zawarte w pakiecie franczyzowym.
 4. Opis produktów lub usług: Pakiet zawiera opis produktów lub usług oferowanych przez franczyzodawcę oraz standardy jakości, które franczyzobiorca musi utrzymać.
 5. Opłaty franczyzowe: Szczegóły dotyczące opłat, jakie franczyzobiorca musi płacić franczyzodawcy, są zazwyczaj częścią pakietu franczyzowego. Obejmuje to opłaty licencyjne, opłaty reklamowe, udziały w przychodach i inne koszty związane z korzystaniem z marki.
 6. Materiały marketingowe: W pakiecie franczyzowym mogą znajdować się materiały marketingowe, takie jak plakaty, ulotki, banery reklamowe i inne narzędzia służące promocji jednostki franczyzowej.
 7. Warunki rozwiązania umowy: Pakiet franczyzowy zawiera również informacje na temat warunków, w jakich umowa franczyzowa może zostać rozwiązana przez obie strony, a także procedury związane z tym procesem.

Pakiet franczyzowy jest istotnym narzędziem, które pomaga ustalić jasne i przejrzyste zasady współpracy między franczyzodawcą a franczyzobiorcą. Jest to kluczowy dokument, który pomaga zminimalizować ryzyko i uniknąć nieporozumień w trakcie prowadzenia biznesu franczyzowego. Przed rozpoczęciem działalności franczyzowej, franczyzobiorca powinien dokładnie zapoznać się z treścią pakietu franczyzowego i, w razie wątpliwości, skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie.

Opłaty za korzystanie z franczyzy

Franczyzodawca udostępnia franczyzobiorcy know-how i prawo do korzystania z marki w zamian za opłaty franczyzowe. Opłaty za korzystanie z franczyzy to kluczowy element umowy franczyzowej i obejmują różne rodzaje płatności, które franczyzobiorca zobowiązuje się dokonywać na rzecz franczyzodawcy w zamian za prawo do korzystania z marki, know-how i wsparcia franczyzodawcy. Opłaty pobierane są w momencie przystąpienia do sieci, ale również w trakcie trwania współpracy.

Oto najważniejsze rodzaje opłat związanych z franczyzą:

 1. Opłata licencyjna: To jednorazowa lub cykliczna opłata, którą franczyzobiorca płaci franczyzodawcy za prawo do korzystania z marki i modelu biznesowego. Opłata ta może być pobierana na początku umowy, a następnie regularnie, na przykład miesięcznie lub rocznie.
 2. Opłaty reklamowe: Franczyzodawcy często wymagają od franczyzobiorców płacenia opłat na rzecz funduszu reklamowego lub marketingowego. Te środki są wykorzystywane na prowadzenie ogólnokrajowych lub regionalnych kampanii reklamowych i promocyjnych mających na celu zwiększenie rozpoznawalności marki.
 3. Opłaty za dostawę towarów lub usług: Jeśli franczyzodawca dostarcza franczyzobiorcy produkty, surowce lub usługi, to opłaty za te dostawy są również często uwzględniane w umowie franczyzowej. Te opłaty mogą obejmować cenę towarów lub usług oraz ewentualne koszty dostawy.
 4. Opłaty za wsparcie i szkolenia: Franczyzobiorcy mogą być zobowiązani do płacenia opłat za szkolenia i wsparcie oferowane przez franczyzodawcę. Te opłaty mogą obejmować zarówno koszty szkoleń, jak i ewentualne opłaty za konsultacje i wsparcie w codziennej działalności.
 5. Opłaty za korzystanie z systemu informatycznego: Jeśli franczyzodawca dostarcza system informatyczny lub oprogramowanie do zarządzania biznesem, to franczyzobiorcy mogą być obciążeni opłatami związanymi z tymi technologicznymi narzędziami.
 6. Opłaty za licencję lub używanie znaków towarowych: W przypadku korzystania z znaków towarowych lub patentów franczyzodawcy, franczyzobiorcy często płacą opłaty licencyjne za prawo do ich używania.

Opłaty za korzystanie z franczyzy są zazwyczaj określane w umowie franczyzowej, a ich wysokość może się różnić w zależności od marki, branży, lokalizacji i innych czynników. Przed podpisaniem umowy franczyzowej, franczyzobiorca powinien dokładnie zbadać wszystkie opłaty i warunki umowy oraz zrozumieć, jakie korzyści i wsparcie otrzymuje w zamian. Jest to ważny krok w ocenie opłacalności prowadzenia franczyzowego biznesu.

Know-how – core biznesu franczyzowego

Know-how (znane również jako „wiedza praktyczna” lub „know-how operacyjne”) ma ogromne znaczenie we franczyzie. Jest to zbiorowa wiedza, doświadczenie i praktyki, które franczyzodawca przekazuje franczyzobiorcy w celu pomocy w prowadzeniu skutecznego i rentownego biznesu pod jego marką. Oto, dlaczego know-how jest tak istotne we franczyzie:

 1. Replikowalność sukcesu: Know-how umożliwia franczyzobiorcy powielenie sukcesu franczyzodawcy. To oznacza, że franczyzobiorca nie musi wynajdować koła na nowo, ale może skorzystać z sprawdzonych metod i procedur, które przyniosły sukces franczyzodawcy.
 2. Minimalizacja ryzyka: Dzięki know-how franczyzobiorca ma dostęp do przemyślanych strategii działania, które pomagają uniknąć typowych błędów i problemów, z jakimi mogą się spotkać nowi przedsiębiorcy. To pomaga zminimalizować ryzyko związanego z prowadzeniem własnego biznesu.
 3. Jednolitość i spójność: Know-how jest kluczowym czynnikiem zapewnienia, że wszystkie jednostki franczyzowe działają zgodnie z tymi samymi standardami i procedurami. To pozwala na utrzymanie jednolitej jakości produktów lub usług oraz spójnego wizerunku marki na rynku.
 4. Efektywność operacyjna: Dzięki przekazaniu know-how, franczyzobiorcy mogą działać bardziej efektywnie i efektywnie. Otrzymują dostęp do najlepszych praktyk dotyczących zarządzania, obsługi klienta, marketingu i innych kluczowych obszarów działalności.
 5. Wsparcie w trudnych sytuacjach: Know-how pomaga franczyzobiorcom radzić sobie z wyzwaniami, takimi jak konkurencja, zmiany rynkowe czy kryzysy gospodarcze. Dzięki dostępowi do sprawdzonych strategii, franczyzobiorcy są lepiej przygotowani do skutecznego zarządzania trudnymi sytuacjami.
 6. Szybszy start: Dzięki know-how franczyzobiorcy mogą rozpocząć działalność szybciej i z mniejszym wysiłkiem w porównaniu do prowadzenia własnego biznesu od zera. To przyspiesza proces otwarcia jednostki franczyzowej i osiągnięcia rentowności.
 7. Konkurencyjność: Know-how pomaga franczyzobiorcom być bardziej konkurencyjnymi na rynku, ponieważ mają dostęp do sprawdzonych rozwiązań, które przyciągają klientów i budują lojalność wobec marki.

W rezultacie know-how stanowi kluczowy element wartości, jaką franczyzodawca przekazuje franczyzobiorcy w ramach umowy franczyzowej. Dzięki niemu franczyzobiorca ma większe szanse na osiągnięcie sukcesu w prowadzeniu własnego biznesu pod marką franczyzodawcy.

Czy trzeba zakładać sp z o.o. , żeby podpisać umowę franczyzową?

Nie, nie zawsze trzeba zakładać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) w celu podpisania umowy franczyzowej. Wiele umów franczyzowych może być podpisanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jako jednoosobowa działalność gospodarcza (tzw. jednoosobowa firma) lub inne formy prawne, takie jak spółka cywilna czy spółka jawna. Wybór formy prawnej zależy od wielu czynników, w tym od przepisów prawnych danego kraju, rodzaju działalności franczyzowej oraz preferencji przedsiębiorcy.

Jednak istnieją sytuacje, w których zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być preferowane lub nawet konieczne. Przykłady to:

 1. Wielkość inwestycji: Jeśli umowa franczyzowa wiąże się z dużym kapitałem początkowym lub wymaga znacznego zaangażowania finansowego, to utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może pomóc w zabezpieczeniu majątku osobistego przedsiębiorcy.
 2. Rozmiar działalności: Jeśli planujesz otwarcie kilku jednostek franczyzowych lub rozwinięcie sieci na większą skalę, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być bardziej odpowiednią formą prawną.
 3. Wymagania regulacyjne: Niektóre branże lub rodzaje działalności mogą podlegać specjalnym wymogom regulacyjnym, które mogą wymagać utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 4. Zabezpieczenie partnerów: Współwłaściciele mogą preferować zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, aby jasno określić udziały i obowiązki każdej strony w umowie franczyzowej.

Czy można otworzyć własną placówkę jako jednoosobowa działalność gospodarcza?

Tak, można otworzyć własną placówkę jako jednoosobową działalność gospodarczą (jednoosobową firmę) w ramach umowy franczyzowej. Jednoosobowa działalność gospodarcza to forma prowadzenia biznesu przez jedną osobę, która jest zarówno właścicielem, jak i operatorem firmy. Jest to stosunkowo prosty i popularny sposób prowadzenia działalności gospodarczej, a wiele umów franczyzowych jest dostosowanych do tego rodzaju przedsiębiorczości.

franczyza gastronomiczna

Katalog franczyz – jaką sieć franczyzową wybrać?

Poniższy katalog franczyz pozwala na przegląd różnych systemów opartych na współpracy franczyzowej. Pozwala na porównanie zawartych w naszej bazie sieci franczyzowych. 

Oferty franczyzy

W poniższym katalogu umieściliśmy informacje dotyczące poszczególnych systemów. Sprawdź koniecznie czy dana sieć należy do Polskiej Organizacji Franczyzodawców. 

Poniżej możesz znaleźć listę franczyz działających w Polsce lub które niedługo pojawią się w Polsce:

 1. McDonald’s
 2. KFC
 3. Subway
 4. Pizza Hut
 5. Burger King
 6. Domino’s Pizza
 7. Kebab Yum Yum
 8. Coffee Heaven
 9. Green Caffè Nero
 10. Costa Coffee
 11. Espresso House
 12. Tchibo
 13. Carrefour Express
 14. Freshpoint
 15. Hebe
 16. Rossmann
 17. Super-Pharm
 18. Matras
 19. Komputronik
 20. eSmokingWorld
 21. Empik
 22. Media Expert
 23. Nomi
 24. Włoska Robota
 25. Wok to Walk
 26. Naturalny Sklepik
 27. Grycan
 28. Kwiaty Polskie
 29. Pasta i Basta
 30. Mr. Hamburger
 31. Chimney Cake Bakery
 32. Supergrosz
 33. Pako Lorente
 34. Cukiernia Sowa
 35. Serwetka
 36. Sklepy Żabka
 37. Poco Loco
 38. Big Star
 39. FitMarket
 40. Złoty Melon

Zalety i wady franczyzy

Franczyza to model biznesowy, który przyciąga zarówno początkujących przedsiębiorców, jak i doświadczonych już biznesmenów. Decyzja o wejściu w ten model biznesowy jest ważna, dlatego przedstawiamy analizę zarówno korzyści, jak i potencjalnych trudności, związanych z franczyzą.

Czy to model biznesowy dla ciebie?

Przed rozpoczęciem swojej przygody z franczyzą, warto się zastanowić, czy to właściwy wybór dla Twoich przedsięwzięć. Franczyza może być atrakcyjnym rozwiązaniem zarówno dla tych, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą, jak i tych, którzy poszukują doświadczonego partnera biznesowego. Przeczytaj dalej, aby dowiedzieć się, czy franczyza jest odpowiednia dla Ciebie.

Zalety franczyzy – dlaczego warto rozważyć ten wybór?

Franczyza oferuje wiele korzyści. Jedną z najważniejszych jest sprawdzony model biznesowy. Franczyzodawca dostarcza Ci nie tylko markę, ale także know-how i wsparcie, które mogą pomóc Ci odnieść sukces. Poznasz zalety, które czynią franczyzę atrakcyjnym wyborem dla wielu przedsiębiorców.

Wady franczyzy – ryzyka i wyzwania, które mogą cię spotkać

Oczywiście, franczyza nie jest pozbawiona wad. To model biznesowy, który wiąże się z ryzykiem. W artykule omówimy potencjalne trudności, z jakimi możesz się spotkać jako franczyzobiorca, a także jakie ryzyka mogą pojawić się na Twojej drodze do sukcesu. To ważne, aby być świadomym zarówno zalet, jak i wad franczyzy przed podjęciem decyzji.

Zanim wystartujesz z własną franczyzą

Aby sprawdzić czy franczyza do dobry pomysł na biznes najpierw należy wykonać dokładną analizę. Przydaje się napisanie biznesplanu, ale nie jest to konieczne. Najważniejsze jest to, aby dowiedzieć się jakie są szanse wejścia do sieci, jakie są szanse i zagrożenia związane biznesem, czy na rynku 

Poznaj konkurencję 

Jednym z pierwszych kroków analizy potencjału biznesowego jest analiza konkurencji w branży. Prowadzenie biznesu zawsze odbywa się w otoczeniu biznesowym, gdzie istnieje szereg firm, z którymi trzeba konkurować. W przypadku franczyzy konkuruje się często z firmami należącymi do systemów franczyzowych, jak i prowadzących działalność pod własną marką.

Znajdź odpowiedni lokal

W procesie otwierania franczyzowej jednostki biznesowej, jednym z kluczowych kroków jest znalezienie odpowiedniego lokalizacji. W naszym katalogu umieściliśmy informacje dotyczące opłat za wynajem lub zakup nieruchomości, jak również inwestycji dotyczących dostosowania lokalizacji do standardów marki franczyzowej. Dowiesz się także o zobowiązaniach franczyzodawcy i franczyzobiorcy w kontekście wyboru lokalizacji, co pomoże Ci dokonać mądrego wyboru.

Znajdź pierwszych klientów

Po otwarciu placówki franczyzowej ważne jest, aby znaleźć pierwszych klientów i zacząć generować przychody. W naszym katalogu znajdziesz informacje dotyczące strategii marketingowych i promocyjnych, które pomogą Ci w dotarciu do swojej docelowej grupy klientów. To część inwestycji dotyczących pozyskiwania klientów i budowania lojalności w początkowych fazach działalności.

Marketing i promocja swojej franczyzy

Efektywny marketing i promocja są kluczowe dla sukcesu jednostki franczyzowej. Dowiesz się, jakie opłaty i inwestycje są związane z prowadzeniem działań marketingowych, a także jakie są zobowiązania franczyzobiorcy i franczyzodawcy w zakresie strategii marketingowej. Zrozumiesz, że na rynku funkcjonują różne metody promocji, które można dostosować do swojego biznesu. Pamiętaj, że skuteczna promocja jest nieodłączną częścią sukcesu w biznesie franczyzowym, gdzie franczyzobiorca sprzedaje towary lub usługi pod znaną marką.

Podsumowanie

Franczyza to po prostu dystrybucja produktów lub usług znanej marki. Franczyzobiorca sprzedaje produkty lub usługi pod marką franczyzodawcy by dzielić się zyskami w zamian za taką możliwość. Otwarcie biznesu franczyzowego może być bardzo dochodowa. Zależy ona przede wszystkim od przychodów jakie można osiągnąć, ale również od opłat i inwestycji dotyczących poszczególny projektów.

Warto również regularnie czytać czasopismo Franczyza info (franczyzainfo.pl oraz franchising.pl)

Czy ten wpis Ci się podobał?
[Wszystkich głosów: 2 Średnia: 5]

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *