Czym jest analiza finansowa i kiedy jest prowadzona?

Analiza finansowa to rodzaj analizy ekonomicznej, która polega na rozpatrywaniu procesów finansowych firmy wpływających na efektywność jej funkcjonowania.

Przyszłościowe zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga wzięcia pod uwagę szeroką gamę różnych informacji. W tym celu wykonuje się różnego rodzaju analizy ekonomiczne, do których zaliczana jest także finansowa analiza sytuacji firmy.

Jak dokładnie przeprowadzana jest analiza finansowa w przedsiębiorstwie? Kiedy wykonuje się ją najczęściej? Kto najczęściej ją realizuje?

Co włącza finansowa analiza?

Wyróżnia się kilka różnych rodzajów analizy finansowej, wśród których najważniejsze to analiza wstępna, analiza wskaźnikowa, a także analiza mierników syntetycznych firmy.

Analiza finansowa może brać pod uwagę szeroką gamę różnych czynników. Zalicza się do nich między innymi:

• ocenę sytuacji finansowej firmy
• analizę sprawozdań finansowych
• analizę czynników wpływających na wyniki finansowe
• ocenę przepływów pieniężnych
• analizę zadłużeń przedsiębiorstwa

Poprzez przeanalizowanie określonych czynników, finansowa analiza sytuacji firmy pozwala na określenie jej płynności, rentowności, obrotowości oraz zadłużeń.

Kiedy wykonuje się analizę finansową?

Jako że głównym celem przeprowadzenia analizy finansowej jest uzyskanie informacji dotyczących sytuacji finansowej firmy, jest ona przeprowadzana w przypadkach, gdy konieczne jest dokonanie ważnych decyzji biznesowych.

Najczęściej finansowa analiza tego typu prowadzona jest przed ważnymi inwestycjami, ubieganiem się o kredyty, fuzjami. Również może ona służyć do kontroli procesów zachodzących w firmie po wprowadzeniu w niej określonych zmian.

Kto może wykonać finansową analizę stanu firmy?

W prowadzeniu analiz finansowych specjalizują się biura analityczne, które zatrudniają pracowników posiadających odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w tej właśnie dziedzinie.

Podsumowując, analiza finansowa pozwala na dokładne zaprezentowanie sytuacji finansowej, w której aktualnie znajduje się badana firma.

artykuł powstał we współpracy z eanaliza.pl

Czy ten wpis Ci się podobał?
[Wszystkich głosów: 0 Średnia: 0]

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *