Błędne stanowisko pracy w skierowaniu na badania – co powinien zrobić pracodawca

W skierowaniu na badanie okresowe pracodawca błędnie określił stanowisko pracy pracownika. Cechy charakterystyczne tego właściwego i „błędnego” stanowiska są takie same: praca w hałasie, wymuszona pozycja ciała itp. Badanie się odbyło, a pracownik przyniósł orzeczenie o zdolności do pracy. Ośrodek medycyny pracy nie godzi się na „korektę” orzeczenia w związku z zaistniałą pomyłką pracodawcy. Jak w takiej sytuacji powinien postąpić pracodawca?

Pracodawca musi ponownie wystawić pracownikowi skierowanie na powtórne badania okresowe, tym razem z prawidłowo określonym stanowiskiem pracy.

Z Kodeksu pracy wynika, że wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Z kolei rozporządzenie w sprawie badań lekarskich stanowi, że skierowanie powinno zawierać:

  1. określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane;
  2. w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy – określenie stanowiska pracy, na którym dana osoba ma być zatrudniona (pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa stanowiska pracy lub więcej, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu pracy);
  3. w przypadku już zatrudnionych pracowników – określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony;
  4. opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy  czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Przepisy wskazują więc, że w treści skierowania powinno być określone stanowisko pracy i jest ono wiążące dla lekarza prowadzącego badanie. Oznacza to, że lekarz, prowadząc badanie, zwraca uwagę na opis stanowiska i jego określenie. Jeżeli pracodawca błędnie określi stanowisko – wpisze do skierowania stanowisko, którego pracownik faktycznie nie zajmuje – ponosi za to pełną odpowiedzialność.

Uwaga: Nie jest możliwe skorygowanie badania ani zaświadczenia lekarskiego po przeprowadzonym badaniu, w sytuacji gdy pracodawca określił jednoznacznie, choć błędnie, stanowisko służbowe pracownika. Przepisy Kodeksu pracy ani rozporządzenia ws. badań tego nie przewidują.

W takim przypadku – jak opisany w pytaniu – pracodawca ma obowiązek ponownego wystawienia skierowania na powtórne badania okresowe, tym razem z prawidłowo określonym stanowiskiem.

Podstawa prawna:

  • art. 229 § 4a ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.),
  • § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r.  w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2067).

Michał Culepa
prawnik, specjalista w zakresie prawa pracy

Czy ten wpis Ci się podobał?
[Wszystkich głosów: 0 Średnia: 0]

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *