Burza mózgów – źródło pomysłów na biznes

Burza mózgów to kreatywna technika zespołowego generowania pomysłów lub rozwiązań problemów. Twórcą burzy mózgów jest Alex Faickney Osborn, który mając problemy z pracą nad materiałami reklamowymi, postanowił zaprosić swoich współpracowników do wspólnej pracy nad generowaniem nowych pomysłów.

Jeśli chcesz znaleźć dobry pomysł na biznes to dzisiejszy wpis może Ci się niezwykle przydać. Dzięki burzy mózgów możesz wygenerować dziesiątki ciekawych pomysłów biznesowych. I to w dość krótkim czasie.

Burza mózgów jest spotkanie lub dyskusja w grupie, gdzie główną rolę pełni moderator. Podczas burzy mózgów można wygenerować więcej pomysłów niż robiąc to indywidualnie. Pomysłu są również lepsze jakościowo, m.in. poprzez modyfikację pomysłów wygenerowanych przez innych uczestników.

Burza mózgów – opis techniki

burza mózgów

Fot: freedigitalphotos.net

Podstawą tej metody jest to, że wiele pomysłów pomysły generowane są w fazie pierwszej. Jej podstawową cechą jest to że nie można ich krytykować czy też w jakikolwiek sposób oceniać. Dzięki swoim zasadom burza mózgów staje się bardzo dobrym sposobem na znalezienie atrakcyjnych pomysłów, również biznesowych.

Spotkanie w miłej atmosferze zachęca do rozmów i dzielenia się swoimi pomysłami. Stworzenie środowiska sprzyjającego otwartej komunikacji i dzielenia się pomysłami jest podstawą dobrze przeprowadzonej burzy mózgów. Motywacja uczestników jest niezbędna, by spotkanie przebiegło w sposób najbardziej produktywny.

Bardzo istotne jest, aby sesja rozwijała w środowisku ułatwiającym tworzenie nowych pomysłów bez skrępowania. Niezbędny jest aktywny udział wszystkich uczestników, którzy znają zasady burzy mózgów. Zalecane jest by wszyscy uczestnicy brali aktywny udział w burzy mózgów. Na początku osoby mniej kreatywne mogą „edytować” pomysły innych uczestników.

Bezwzględnie nie wolno krytykować żadnych pomysłów nawet jak wydają się dziwne!

Przygotowanie do burzy mózgów

Burza mózgów wymaga uprzedniego przygotowania:

 • Musimy mieć miejsce, gdzie można spokojnie podyskutować i w którym można poczuć się zrelaksowanym. Dobrze byłoby mieć w pomieszczeniu tablicę, gdzie można zapisywać pomysły. Zawsze można również pomysły zapisywać na żółtych karteczkach i przyklejać np. na ławkę lub ścianę, by później móc nad nimi pracować.
 • Uczestnicy burzy mózgów muszą być pozytywnie nastawieni na rozwiązanie problemu, który chcą rozwiązać. Skupienie się na rozwiązaniu problemu pozwoli uwolnić kreatywność tak bardzo potrzebną do generowania nowych pomysłów.

Sprawdź również: https://pomyslynabiznes.org.pl/jak-znalezc-pomysl-na-biznes/

Fazy burzy mózgów

Spotkanie składa się z dwóch odrębnych faz:

 • W pierwszej fazie: generowanie pomysłów powstają pomysły. Ocena lub krytyka pomysłów jest niedozwolona. Generowanie można rozpocząć od rundy pierwszej – najbardziej logiczne i zwyczajne pomysły. Przechodząc do rundy drugiej można w niej wymyślać nowsze pomysły, bardziej oryginalne. Pierwsza faza jest wytwarzaniem dużej liczby pomysłów, nawet jeżeli wydają się zbędne, zwykłe, nierealne czy też zwariowane.
 • W drugiej fazie: analizie pomysłów prowadzonej przez moderatora, pomysły są szczegółowo analizowane według wybranych na początku kryteriów. Wybór pomysłów do realizacji może być przeniesiony do kolejnego spotkania albo można przeprowadzić kolejną burzę mózgów z innymi uczestnikami w celu analizy pomysłów. Dzięki temu autorzy nie będą bronili swoich koncepcji za wszelka cenę.


Członkowie zespołu

Członkowie grupy muszą mocno zmotywowani i zrelaksowani, aby bez przeszkód mogli generować przedstawić pomysły lub rozwiązania danych problemów. Należy stworzyć pewną „kulturę innowacyjności, która nie znosi krytyki„. Istnieją cztery podstawowe zasady, których należy przestrzegać:

 1. Nie krytykuj. Podczas generowania nie wolno ograniczać, ani blokować głosu innym osobom. Należy zachęcać do swobodnego wyrażania własnych poglądów.
 2. Bądź niekonwencjonalny. Na pewno nie wszystko zostało wymyślone. Zawsze można zrobić coś lepiej, szybciej, taniej, bardziej ekologicznie, itd.
 3. Im więcej pomysłów tym lepiej.
 4. Budowanie na innych pomysłach. Staraj się zmieniać coś w propozycjach, które już padły. Warto je modyfikować. Dodawać, ujmować lub zmieniać funkcje, wartości czy zastosowania.

Wielkość grupy

Wielkość grupy uczestniczącej w burzy mózgów nie powinna być zbyt duża. Optymalna wielkość grupy to  5-7 uczestników. Wskazane jest by grupa była „interdyscyplinarna” – uczestnicy posiadają doświadczenie i wiedzę z różnych dziedzin, mają inne zainteresowania. Dzięki temu pomysły będą miały „różne źródła”.

Najważniejszym uczestnikiem burzy mózgów jest moderator. Aby grupa pracowała dynamicznie i zdyscyplinowanie, moderator powinien czuwać nad odpowiednią atmosferą, motywacją, a w odpowiednich sytuacjach ukierunkować pracę grupy. Moderator musi również dbać o zachowanie głównej zasady burzy mózgów – unikanie krytyki pomysłów w fazie generowania, a także zachęcać do uczestnictwa i generowania pomysłów.

burza mózgów

Etapy burzy mózgów

 1. Rozgrzewka. Spróbujcie stworzyć miłą atmosferę na samym początku. Ważne jest by niedoświadczeni uczestnicy pozbyli się nieśmiałości, które ograniczają otwartość na nowe pomysły.
 2. Wybór moderatora oraz określenie jego roli w czasie sesji.
 3. Przedstawienie tematu lub problemu, które jest meritum spotkania.
 4. Rozpoczęcie burzy mózgów. Każdy z uczestników wymienia swoje pomysły bez żadnej dyskusji nad nimi. Moderator zapisuje wygenerowane pomysły według kolejności.
 5. Po pierwszej rundzie generowania pomysłów od podstaw, warto rozpocząć rundę drugą, czyli modyfikacja pomysłów, które wymyślono w rundzie pierwszej. Pomysły powinny być zapisane w widocznym miejscu, przyczyni się to do wzrostu kreatywności.
 6. Znajdźcie sposób by połączyć różne pomysły w zupełnie nowe. Analizujemy w jaki sposób nowe pomysły powiązane są ze starymi pomysłami. Warto zastosować technikę CBBG – Co By Było Gdyby …, spróbujcie zadawać sobie wzajemnie pytania typu co by było gdyby, coś było z innego materiału, dotyczyło by innej grupy docelowej, było tańsze/droższe (pytania należy dobrać do specyfiki danego problemu nad którym pracujemy),
 7. Wszystkie wygenerowane pomysły muszą być zapisane w notatniku, na tablicy, w komputerze lub na żółtych karteczkach przyklejonych do ściany lub biurka.
 8. Po fazie generowania pomysłów należy dokonać oceny zebranych pomysłów według odpowiednio dobranych kryteriów. Analizy pomysłów może dokonać ta sama grupa lub osoby nowe. Najbardziej użyteczne lub potencjalnie atrakcyjne pomysły wybiera się i analizuje dokładniej.
 9. Warto wybrane pomysły przenieść na szkic lub rysunek.

Burza mózgów – zastosowanie

Burza mózgów ma ogromne zastosowanie w szczególności w branży kreatywnej, gdzie ma miejsce praca grupowa. Doskonałym miejscem dla burzy mózgów jest szkoła, gdzie z przykrością muszę przyznać, zabijana jest niestety kreatywność młodych osób.

Praktyczne zastosowanie ma w grupach osób kierowniczych w dużych korporacjach. A także w ambitnych małych i średnich przedsiębiorstwach.

Burza mózgów –  zalety i wady

Burza mózgów to jedna z technik rozwiązywania problemów, która zdobyła sobie ogromną popularność. Jej największą zaletą jest możliwość wygenerowania w dość krótkim czasie dużej liczby różnych rozwiązań danego problemu, a także pobudzenie uczestników do twórczego myślenia.

Burza mózgów pozwala na rozwinięcie wśród osób uczestniczących umiejętności słuchania, a jednocześnie powstrzymywania się od krytyki cudzych pomysłów. Proces myślenia składa się z dwóch faz: generowania pomysłów oraz ich oceniania. Czasem osoby uczestniczące w burzy mózgów powstrzymują się od wypowiedzi odnoście nowych pomysłów ze względu na ocenę pozostałych osób. Dlatego ważna jest moderacja sesji. Nieocenianie wpływa na to, że pomysł, czasem nawet z pozoru niedojrzały, może zostać przyjęty, a po późniejszej analizie i ewentualnej modyfikacji wprowadzony w życie.

Burzę mózgów stosuje się bardzo łatwo. Jej przygotowanie nie wymaga długiego czasu. Nie potrzeba także żadnych specjalnych narzędzi. Nie można pominąć ostatniego etapu. Spośród istniejącego zbioru pomysłów należy jeszcze dokonać wyboru rozwiązań według wcześniej ustalonego kryterium.

Podstawowym warunkiem udanej burzy mózgów jest ewidentny podział na fazę tworzenia pomysłów od fazy ich oceny. Według badań przeprowadzonych przez Karau i Wiliamsa burza mózgów jest nieproduktywna, ponieważ uczestnicy boją się oceny własnych pomysłów, następuje spadek indywidualnej motywacji, a także trudne jest jednoczesne przetwarzanie danych o pomysłach innych osób oraz generowanie własnych.

Zatem co może być przyczyną powszechnej opinii o skuteczności tej techniki? Zazwyczaj to uczestnicy ulegają wrażeniu wzrostu produktywności oraz opinia, że posiadanie byle jakiejkolwiek techniki jest lepsze od żadnej.

Pomimo pewnych wad technika generowania pomysłów, jaką jest burza mózgów jest warta zainteresowania. Po pierwsze zwiększy ona twoją moc twórczego myślenia, a także przywykniesz do pewnych zasad kreatywności – generowanie pomysłów bez ich wstępnej analizy.

Modyfikacje burzy mózgów

Technika burza mózgów posiada wiele odmian: m.in technika Philips 66, technika 635. W tych ćwiczeniach uczestników burzy dzieli się na mniejsze grupy. Potem konfrontuje się wyniki ich prac. Takie działania mają na celu zwiększenie efektywności burzy mózgów oraz wyeliminować czynniki niszczące kreatywność.

Więcej zasobów o burzy mózgów:

Video:

Inne zasoby:

Unlocking Your Creative Power Imagination – Alex Osborn – książka twórcy burzy mózgów na Amazon,

http://www.mindtools.com/brainstm.html – Obszerny artykuł poświęcony burzy mózgów (po angielsku),

http://blog.ted.com/how-to-run-a-brainstorm-for-introverts-and-extroverts-too/ – artykuł na stronie TED (po angielsku),

https://www.pinterest.com/pin/447756387926958718/  – Ciekawa infografika „How to brainstorm creative ideas” (po angielsku),

Burza mózgów prezentacja z Slideshare (po angielsku)

Jeśli twoim zdaniem burza mózgów jest dobrym narzędziem do generowania kreatywnych pomysłów napisz w komentarzu.

Jeśli spodobał Ci się ten wpis udostępnij go na FB, Twitterze lub G+. Dzięki.

Czy ten wpis Ci się podobał?
[Wszystkich głosów: 2 Średnia: 5]

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *