Ile zarabia tłumacz przysięgły? Koniecznie sprawdź!

Tłumacz przysięgły to bez wątpienia zawód, który cieszy się dużym zaufaniem publicznym. Aby go wykonywać, konieczne jest przejście odpowiedniej procedury, a następnie zdanie państwowego egzaminu i zdobycie odpowiednich uprawnień do wykonywania zawodu. Mając odpowiednie wykształcenie, możesz ubiegać się o pracę w dobrej agencji tłumaczeń. Poniżej odpowiemy na pytania ile zarabia tłumacz przysięgły i czy warto nim zostać.

Zgodnie z ustawą, aby możliwe było wykonywanie tego zawodu, konieczne jest:

  • posiadanie polskiego obywatelstwa lub innego kraju UE, EOG, Szwajcarii lub – na zasadach wzajemności – obywatelstwa innego państwa,
  • posługiwanie się językiem polskim,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • bycie niekaranym za przestępstwo umyślne, skarbowe bądź za nieumyślne przestępstwo gospodarcze,
  • posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego,
  • zdanie egzaminu z umiejętności tłumaczenia.

Jeśli chodzi o wszelkie sprawy, które są związane z egzaminem na tłumacza przysięgłego, określone są przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku.tłumaczenie dokumentów

Jak wygląda egzamin zawodowy?

Egzamin taki składa się z części pisemnej oraz ustnej. Podczas obydwu części, kandydat wykonuje tłumaczenie w obu kierunkach, tzn. język polski – język obcy i odwrotnie. Po zdaniu egzaminu, konieczne jest złożenie wniosku o wpis na listę tłumaczy prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a następnie złożenie ślubowania.

Koszt egzaminu to 800 zł, jednak najpierw kandydat musi przesłać pisemny wniosek o wyznaczenie terminu. Dopiero, gdy otrzyma odpowiedź zwrotną wraz z terminem, wpłaca ustaloną kwotę. Kandydaci dostają zawiadomienie minimum 21 dni przed egzaminem. Ważne, że można go zdać jeszcze przed uzyskaniem tytułu magistra lub spełnieniem koniecznych warunków, jednak wpis na listę będzie możliwy dopiero po spełnieniu wszystkich założeń.

Wynagrodzenie w tym zawodzie

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy specjalista pracujący w dobrej agencji tłumaczeń zarabia na tyle dużo, by było to gwarantem godnego życia. W końcu to, jaki wybieramy zawód, w dużej mierze zdeterminowane jest późniejszym wynagrodzeniem.

Ważne są oczywiście nasze zainteresowania, byśmy mogli także w pracy w pełni wykorzystać swoje zdolności.

Zarobki w ramach jednego zawodu mogą różnić się diametralnie. Jeśli jednak zaczniemy wykonywać tę pracę, możemy oszacować dochód z kilku źródeł. Wszystko za sprawą Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za te czynności. Zatem na jakie kwoty można liczyć?

Stawki przewidziane przez rozporządzenie

Warto na wstępie podkreślić, że rozporządzenie to przewiduje dokładne stawki za sporządzone przetłumaczenie. Jeśli decydujemy się na pracę z takimi językami, jak – angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, będzie można liczyć na najniższe wynagrodzenie. Przetłumaczenie jednej strony na język polski wynosi 23 złote, natomiast z języka polskiego wynosi 30,07 zł.

Pozostałe języki europejskie

Jeżeli decydujemy się na pracę z innym językiem europejskim lub językiem łacińskim, można liczyć na 24,77 zł za przetłumaczoną stronę na język polski, z kolei z języka polskiego – 35,38 zł.

Osoby, które zajmują się kombinacją językową język polski-język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim, mogą liczyć na 30,07 zł za przetłumaczenie jednej strony na język polski, z kolei z języka polskiego na 40,69 zł.

Na najwyższe wynagrodzenie mogą liczyć osoby, które pracują w obrębie języków pozaeuropejskich nieposługujących się alfabetem łacińskim. Może to być np. język japoński lub chiński. Za stronę przetłumaczenia na język polski otrzymają 33,61 zł, z kolei z języka polskiego – 49,54 zł.

słowniki obcojęzyczne

Przetłumaczona strona, czyli ile?

Mówiąc o przetłumaczonej stronie, warto wiedzieć, że chodzi o stronę przeliczeniową, czyli dokładnie 25 wierszy po 45 znaków w każdym bądź 1125 znaków ze spacjami.

Za znaki ze spacjami przyjmuje się litery, cyfry, znaki interpunkcyjne oraz oczywiście odstępy między słowami (spacje). Co istotne, każda rozpoczęta strona przeliczeniowa jest uznawana za całą stronę, nawet w momencie, gdy znajduje się na niej jedynie kilka znaków.

Inne istotne czynniki

Jeśli obliczamy wynagrodzenie, ważnych jest także kilka innych czynników. Przede wszystkim liczy się to, czy przetłumaczenie trzeba dokonać w dniu zlecenia. Są to wtedy przetłumaczenia ekspresowe, dlatego podane stawki mogą być nawet dwukrotnie wyższe. Często także ostateczne sumy zaokrągla się do pełnych groszy zgodnie z zasadą – powyżej 0,5 w górę, natomiast poniżej 0,5 w dół.

Co z pozostałymi działaniami?

Powyższe stawki nie obejmują jednak wszystkich działań wykonywanych w ramach zawodu. Rozporządzenie dlatego też przewiduje inne wymiary wynagrodzenia. Jeżeli tekst, który został przetłumaczony, zawiera frazeologię oraz terminologię specjalistyczną, jest napisany odręcznie lub poprzez ręczne wypełnienie formularza bądź jest trudny do odczytania, np. ze względu na uszkodzenie tekstu czy złą jakość, stawki powiększa się o 25%.

Sprawdzanie innych tekstów

W ramach zawodu nie tylko zajmujemy się przetłumaczeniem tekstów, ale także sprawdzaniem oraz poświadczaniem innych treści napisanych przez inne osoby lub sporządzaniem odpisów pism w obcym języku. Za dokonywanie tego typu czynności wynagrodzenie będzie wynosiło 50% stawek, które przewiduje rozporządzenie. Oczywiście wszystko w zależności od języka obcego tekstu. Za sprawdzenie lub poświadczenie odpisu pisma, które zostało sporządzone przez inną osobę, można otrzymać 30% stawki podanej przez rozporządzenie.

Ustne przetłumaczenie

Inną stawką, która została podana w rozporządzeniu, jest kwota za przetłumaczenie ustne. Rozliczane jest ono według czasu trwania. Jednostką w tym przypadku będzie każda rozpoczęta godzina w obecności tłumacza. Liczbę godzin oblicza się, rozpoczynając od godziny, na którą wezwano tłumacza. Za koniec uznaje się godzinę zwolnienia od udziału w wykonywanej czynności. Rozpoczętą godzinę w obecności tłumacza rozlicza się stawką podstawową powiększoną o 30% lub 50%, jeśli postępowanie jest w trybie przyspieszonym.

Praca komercyjna

Oczywiście możliwa jest także komercyjna praca. Rozporządzenie jednak obejmuje wyłącznie przetłumaczenia wykonane na żądanie prokuratora, sądu, Policji lub organów administracji publicznej. Podane stawki nie będą więc obowiązywać w przypadku zleceń zamawianych przez klientów.

Przetłumaczenie tekstu komercyjnego

Należy liczyć się z faktem, że jeżeli pójdziemy do tłumacza osobiście, mając własny dokument, możemy spotkać się z zupełnie innymi kwotami. Są one ustalane indywidualnie. Ostateczna stawka zależy m.in. od tego, w jakim czasie ma zostać zrealizowane zlecenie.

Trzeba także pamiętać, że w przypadku przetłumaczenia uwierzytelnionego komercyjnego, jednostką rozliczeniową będzie strona przeliczeniowa. To dlatego trudno jednoznacznie stwierdzić, ile zapłacimy za tego rodzaju zlecenie – zależy to od indywidualnych ustaleń wraz z klientem komercyjnym.

Od czego zależą stawki?

Jak zostało wspomniane na wstępie, kwoty wynagrodzenia określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku. Może to być kwota za stronę przeliczeniową w przypadku tłumaczenia pisemnego lub jedną godzinę w przypadku tłumaczenia ustnego.

Stawki będą różne w zależności od języków, którymi zajmuje się dany specjalista, a także trybu, w którym musi on wykonać zlecenie. Co istotne, dotyczą one wyłącznie przetłumaczeń, które dana osoba wykonuje na żądanie prokuratora, sądu, Policji bądź organów administracji publicznej.

Ustalenia z klientem komercyjnym

Jeśli jesteśmy klientem indywidualnym lub przedsiębiorstwem, który potrzebuje przetłumaczonego tekstu, stawki mogą być zupełnie inne. W tym celu warto skontaktować się z danym specjalistą, by poznać szczegóły danego zlecenia oraz szacunkową kwotę za jego realizację.

Czy warto zostać tłumaczem przysięgłym?

Jak się okazuje, zawód tłumacza przysięgłego jest jednym z najbardziej opłacalnych fachów w Polsce, w szczególności jeżeli masz zamiar zająć się przekładem dokumentów w językach, w których fachowców jest nadal stosunkowo mało. Dodatkowo, to ile zarobisz zależeć będzie w dużej mierze od Twojej renomy. Jeżeli uzyskasz spore zaufanie społeczeństwa i ludzie chętnie będą do Ciebie przychodzić analogicznie więcej zarobisz. Jeżeli więc zastanawiasz się czy warto kształcić się w tym kierunku odpowiadamy – warto, o ile dobrze przemyślałeś swoją decyzję i wiesz, że dobrze sprawdzisz się jako tłumacz.

Jak widać, trudno jest jednoznacznie przewidzieć wynagrodzenie – w dużej mierze zależy ono od sposobu pracy danego specjalisty. Warto określić na starcie, w obrębie jakich języków zamierzamy pracować oraz w jakim trybie, by móc trafnie ocenić, czy praca będzie opłacalna.

Czy ten wpis Ci się podobał?
[Wszystkich głosów: 0 Średnia: 0]

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *