Sposoby na uzyskanie tytułu instruktora narciarstwa

Jeszcze nie tak dawno temu polski system stopni instruktorskich był mocno skomplikowany, jednak na mocy obowiązującej ustawy o sporcie wprowadzone zostały wyraźne ujednolicenia. Nadal jednak istnieją dwie drogi, dzięki którym można zdobyć uprawnienia instruktora narciarstwa.

Pierwsza z nich to kurs w ramach uprawnień Instruktora Sportu. W drugim przypadku mówimy o uprawnieniach nadawanych przez Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa – Polski Związek Narciarski.

W uprawnieniach państwowych jeszcze jakiś czas temu funkcjonował stopień Instruktora Rekreacji Ruchowej. Istotne zmiany wprowadziły zapisy ustawy o sporcie, na mocy których system nadawania stopni instruktorskich został ujednolicony. Od 16 października 2010 roku obowiązuje jedynie stopień Instruktora Sportowego ze specjalnością Narciarstwo Zjazdowe.instruktor narciarstwa

Kurs instruktora narciarstwa – uprawnienia Instruktora Sportu

Uprawnienia Instruktora Sportu ze specjalnością Narciarstwo Zjazdowe można zdobyć drogą dwuetapowego szkolenia. Kurs instruktora narciarstwa składa się z części teoretycznej i praktycznej (Dowiedz się więcej: http://szkolenia-gw.pl/oferta/kurs_instruktora_narciarstwa). Pierwszy z dwóch wymienionych etapów obejmuje szeroką tematykę z zakresu teorii sportu. Zalicza się do niej:

• fizjologia wysiłku,
• żywienie i odnowa biologiczna,
• teoria dyscypliny sportowej,
• zagadnienia związane z zarządzaniem sportem.

Czas trwania szkolenia teoretycznego wynosi 100 godzin. Kurs jest kończony egzaminem, którego zaliczenie jest warunkiem umożliwiającym uczestnictwo w części praktycznej.

Praktyczny etap szkolenia realizowany jest w ramach wyjazdu (najczęściej dwutygodniowego). Kurs przewiduje naukę poprawnego wykonywania ewolucji, metodyki i poprawnego instruowania, właściwej organizacji zajęć sportowych i bezpiecznego zachowania. Poruszane są też zagadnienia związane z historią narciarstwa. Choć nie jest to obowiązkowe, organizatorzy bardzo często wprowadzają do kursu zajęcia z zakresu teorii narciarstwa sportowego i praktycznej jazdy sportowej na tyczkach.

Po zakończeniu części praktycznej kursant przystępuje do egzaminu. W przypadku pozytywnego rezultatu nadawany jest tytuł Instruktora Sportu ze specjalnością Narciarstwo Zjazdowe.

Uprawnienia instruktorskie mogą zostać nadane także przez Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa – Polski Związek Narciarski. Sam kurs instruktora narciarstwa jest w tym przypadku dłuższy i bardziej skomplikowany, jednak uprawnienia nadane przez SITN – PZN cieszą się znacznie większym prestiżem i są rozpoznawalne na terenie całej Unii Europejskiej.kurs instruktora narciarstwa

Kurs instruktora narciarstwa SITN – PZN

Podstawą przystąpienia do kursu właściwego jest udział w kursie kwalifikacyjnym. Pod tym pojęciem kryje się szkolenie uzupełniające w postaci tygodniowego wyjazdu. Celem nadrzędnym jest w tym przypadku poszerzenie teoretycznych i praktycznych umiejętności kursanta.

Zajęcia przewidują doskonalenie techniki jazdy oraz uzupełnienie wiedzy z zakresu bezpiecznego zachowania, teorii sportu, konserwacji i przygotowania sprzętu oraz historii narciarstwa. Równolegle prowadzone są przygotowania do udziału kursanta w zawodach o randze regionalnej. Kurs kwalifikacyjny kończony jest egzaminem.

Kolejnym etapem jest udział w regionalnych zawodach w slalomie gigancie. Uczestnictwo kursanta musi zostać odnotowane w czasie nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia ukończenia kursu kwalifikacyjnego. Aby etap ten mógł zostać zaliczony, uzyskany rezultat może być niższy od czasu obliczeniowego o 20% w przypadku mężczyzn i o 24% w przypadku kobiet.

Kolejny etap to dwuczęściowy Kurs Pomocnika Instruktora PZN. Część techniczna przewiduje doskonalenie techniki jazdy i wiedzy z zakresu narciarstwa. Kończona jest egzaminem wewnętrznym, po którym można przystąpić do części sportowo-metodycznej. Zajęcia obejmują doskonalenie techniki wykonywania i pokazu ewolucji, jazdy w slalomie oraz instruowania. Przewidziana jest także część teoretyczna, która obejmuje zgłębianie zagadnień Narciarskiego Regulaminu Sportowego, metodyki oraz eksploatacji sprzętu.

Po zdaniu egzaminu wewnętrznego kursant może przystąpić do Egzaminu Regionalnego. Pierwsza część obejmuje przejazd slalomu, natomiast druga – pokaz ewolucji. Pozytywny wynik skutkuje uzyskaniem stopnia Pomocnika Instruktora PZN i możliwością samodzielnego szkolenia grup (w przypadku osób pełnoletnich). Samodzielny instruktor musi odbyć kolejne dwa kursy instruktorskie, np. w Centrum Szkoleń Instruktorskich Green Way – odwiedź stronę >>

Czy ten wpis Ci się podobał?
[Wszystkich głosów: 0 Średnia: 0]

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *