Jak sfinansować pomysł na biznes? A może dotacja z UE?

Realizacja pomysłu na biznes wiążę się z koniecznością pozyskania kapitału na start. Obecnie jedną z najatrakcyjniejszych form jest bezzwrotna dotacja z Unii Europejskiej w ramach różnych programów.

Dotacja na otwarcie firmy z UE

Dotacje na otworzenie własnego biznesu można otrzymać z różnych programów. Są to m.in.:

  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (dotacje na rezygnacje z działalności rolniczej na rzecz prowadzenia działalności gospodarczej),
  • PO Kapitał Ludzki,
  • PO Innowacyjna Gospodarka,
  • oraz poszególne Regionalne Programy Operacyjne.

Jedną z możliwości realizacji swojego pomysłu na biznes jest uzyskanie dotacji z funduszów Unii Europejskiej. Fundusze te są podzielone na tzw. Działania, które są częściami poszczególnych programów wspierających działanie przedsiębiorczości.

Podstawowym źródłem zdobywania finansów na start jest Działanie 6.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Oprócz jednorazowego wsparcia można w ramach tego Działania otrzymać również wsparcie pomostowe, polegające na comiesięcznej dotacji w kwocie do 700 złotych przez kolejne sześć miesięcy. Wielu młodych przedsiębiorców chwali sobie również organizowane w ramach tego Programu szkolenia, pozwalające na lepsze wykorzystanie możliwości, jakie daje otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Choć oczywiście przy dotacjach z UE najważniejszy jest sam projekt, to warto wiedzieć o tym, że niektóre osoby dostają dodatkowe punkty przy ocenie wniosków. Są to osoby, które w ciągu ostatnich dwóch lat przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy nie mogły znaleźć pracy, kobiety, osoby przed 25 i po 45 roku życia, niepełnosprawni i zamieszkujący na obszarach wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich (do 25 tysięcy mieszkańców). Jeżeli zaliczamy się do którejś z tych grup, mamy dodatkowe szanse. Oczywiście bez preferencji również mamy szanse, tyle że musimy się liczyć z tym, że nie wygra ktoś z grupy preferencyjnej.

Dodatkowe punkty za bycie w grupie uprzywilejowane jest moim zdaniem niesprawiedliwe, gdyż w niektórych przypadkach wyżej oceniane są mniej atrakcyjne projekty biznesowe osób zaliczających się do poszczególnych grup. Ocenie powinny podlegać wyłącznie projekty, zamiast osób.

W ramach Działania 8.1 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, można się również starać o dofinansowanie na działalność związaną z biznesem w internecie. To szczególnie populdziałanie „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”arna wśród młodych ludzi forma zarabiania. Ta forma dofinansowania ma swoje ograniczenia. W zależności od przedstawionego projektu można otrzymać dofinansowanie do wysokości nawet 700 tysięcy złotych, ale wynosi ono jedynie 70% przedstawionych w kosztorysach kwot, co oznacza, że pozostałe 30% musimy mieć zabezpieczone na koncie z własnych funduszy. Można oczywiście szukać innego źródła finansowania dla tego wkładu. Może to być choćby kredyt czy pożyczka.

Atrakcyjnie wygląda również działanie „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które będzie dostępne w latach 2014-2020. Dotację będą wynosić do 100 tysięcy złotych, jednak mogą je uzyskać osoby, które zrezygnują z działalności rolniczej.

Dotacje z funduszów Unii Europejskiej są warte przemyślenia, dlatego że jest to źródło finansowania, które w kolejnych latach będzie coraz mniejsze. Warto więc poszukać lokalnego operatora funduszy unijnych i dowiedzieć się jak wygląda harmonogram na najbliższe miesiące. Rozstrzyganie odbywa się na zasadzie konkursu, trzeba więc dowiedzieć się, jakie są kryteria przyznawania dotacji.

Główną zaletą finansowania biznesu z dotacji to jego bezzwrotność. Niestety wadą tego rozwiązania jest to, że w gospodarce tak jak w życiu, nie ma nic za darmo. Dotację pochodzą z wpłat do budżetu unijnego, które pochodzą z budżetów poszczególnych państw. Oznacza to, że dotacje pochodzą z podatków, które wszyscy płacimy.

Czy ten wpis Ci się podobał?
[Wszystkich głosów: 0 Średnia: 0]

Podobne pomysły na własny biznes

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *