Jak sfinansować pomysł na biznes? A może dotacja z UE?

Realizacja pomysłu na biznes wiążę się z koniecznością pozyskania kapitału na start. Obecnie jedną z najatrakcyjniejszych form jest bezzwrotna dotacja z Unii Europejskiej w ramach różnych programów.

Dotacja na otwarcie firmy z UE

Dotacje na otworzenie własnego biznesu można otrzymać z różnych programów. Są to m.in.:

  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (dotacje na rezygnacje z działalności rolniczej na rzecz prowadzenia działalności gospodarczej),
  • PO Kapitał Ludzki,
  • PO Innowacyjna Gospodarka,
  • oraz poszczególne Regionalne Programy Operacyjne.

Jedną z możliwości realizacji swojego pomysłu na biznes jest uzyskanie dotacji z funduszów Unii Europejskiej. Fundusze te są podzielone na tzw. Działania, które są częściami poszczególnych programów wspierających działanie przedsiębiorczości.

Sprawdź również: Źródła finansowania działalności gospodarczej

Podstawowym źródłem zdobywania finansów na start jest Działanie 6.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Oprócz jednorazowego wsparcia można w ramach tego Działania otrzymać również wsparcie pomostowe, polegające na comiesięcznej dotacji w kwocie do 700 złotych przez kolejne sześć miesięcy. Wielu młodych przedsiębiorców chwali sobie również organizowane w ramach tego Programu szkolenia, pozwalające na lepsze wykorzystanie możliwości, jakie daje otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Choć oczywiście przy dotacjach z UE najważniejszy jest sam projekt, to warto wiedzieć o tym, że niektóre osoby dostają dodatkowe punkty przy ocenie wniosków. Są to osoby, które w ciągu ostatnich dwóch lat przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy nie mogły znaleźć pracy, kobiety, osoby przed 25 i po 45 roku życia, niepełnosprawni i zamieszkujący na obszarach wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich (do 25 tysięcy mieszkańców). Jeżeli zaliczamy się do którejś z tych grup, mamy dodatkowe szanse. Oczywiście bez preferencji również mamy szanse, tyle że musimy się liczyć z tym, że nie wygra ktoś z grupy preferencyjnej.

Dodatkowe punkty za bycie w grupie uprzywilejowane jest moim zdaniem niesprawiedliwe, gdyż w niektórych przypadkach wyżej oceniane są mniej atrakcyjne projekty biznesowe osób zaliczających się do poszczególnych grup. Ocenie powinny podlegać wyłącznie projekty, zamiast osób.

W ramach Działania 8.1 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, można się również starać o dofinansowanie na działalność związaną z biznesem w internecie. To szczególnie populdziałanie „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”arna wśród młodych ludzi forma zarabiania. Ta forma dofinansowania ma swoje ograniczenia. W zależności od przedstawionego projektu można otrzymać dofinansowanie do wysokości nawet 700 tysięcy złotych, ale wynosi ono jedynie 70% przedstawionych w kosztorysach kwot, co oznacza, że pozostałe 30% musimy mieć zabezpieczone na koncie z własnych funduszy. Można oczywiście szukać innego źródła finansowania dla tego wkładu. Może to być choćby kredyt dla nowych firm czy pożyczka.

Atrakcyjnie wygląda również działanie „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które będzie dostępne w latach 2014-2020. Dotację będą wynosić do 100 tysięcy złotych, jednak mogą je uzyskać osoby, które zrezygnują z działalności rolniczej.

Dotacje z funduszów Unii Europejskiej są warte przemyślenia, dlatego że jest to źródło finansowania, które w kolejnych latach będzie coraz mniejsze. Warto więc poszukać lokalnego operatora funduszy unijnych i dowiedzieć się jak wygląda harmonogram na najbliższe miesiące. Rozstrzyganie odbywa się na zasadzie konkursu, trzeba więc dowiedzieć się, jakie są kryteria przyznawania dotacji.

Główną zaletą finansowania biznesu z dotacji to jego bezzwrotność. Niestety wadą tego rozwiązania jest to, że w gospodarce tak jak w życiu, nie ma nic za darmo. Dotację pochodzą z wpłat do budżetu unijnego, które pochodzą z budżetów poszczególnych państw. Oznacza to, że dotacje pochodzą z podatków, które wszyscy płacimy.

Czy ten wpis Ci się podobał?
[Wszystkich głosów: 1 Średnia: 5]

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *